BEZPŁATNE SZKOLENIE

dla Kierowców kat. C lub E


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Zawód kierowca”.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców gmin

Morawica,   Sitkówka-Nowiny   oraz   miasto Kielce

w wieku powyżej 30 lat,   bezrobotnych  i  biernych zawodowo,

należących przynajmniej do 1 z poniższych grup:

- osoba niepełnosprawna,

- osoba w wieku powyżej 50 lat,

- osoba o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),

- osoba długotrwale bezrobotna (tj. minimum 12 m-cy).

 

 

Projekt obejmuje bezpłatne:

-badanie psychologiczne i lekarskie,

-doradztwo psychologiczno-zawodowe,

-kurs na prawa jazdy kat. C (dla posiadaczy kat. B) lub E (dla posiadaczy kat. C),

-kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy,

-egzamin na prawo jazdy i kwalifikację wstępną,

-staż zawodowy,

-stypendium szkoleniowe i  wynagrodzenie stażowe,

-możliwość zatrudnienia.

 

 Okres realizacji projektu 01.05.2017 - 30.04.2018

 

Pliki do pobrania

Script logo